Hlavní strana » Filmové recenze, Součastnost 1990-2012

Kupec benátský (2004) /The Merchant Venice/ - komparace

8 Prosinec 2014 Zobrazeno 1,128x Žádné komentáře

فتحة الكرتون يثب http://ces.bc.ca/?art=%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%8A&c03=47 فتحة الظهر حزب الشاي Floridita Fandango spelautomat http://www.av-staff.fi/?node=Berry-Blast-peliautomaatti&e45=23 Berry Blast peliautomaatti فتحة شركة دولفين للحكاية

Hrají: Al Pacino, Jeremy Irons, Lynn Collins, Joseph Fiennes, Gregor Fisher,Charlie Cox, Anton Rodgers

Žánr: Drama  Vznik: USA, Itálie, Velká Britanie, Lucembursko

Motto: Všichni jsme přece stejní

Komparace s dramatickým textem Williama Shakespeara v překladu Martina Hilského

Většinou se setkáváme s názorem, že hra Kupec benátský má silný antisemitistický akcent, že je to příběh o antisemitismu. Hlavní postava Shylocka však není jen pouhý žid ulpívající na svých penězích a úrocích. Shakespeare postavil žida Shylocka do tragikomické polohy, karikuje a zesměšňuje ho, ovšem postava má i svou osobní hloubku. Naproti tomu režisér Michael Radford se snaží hlavně poukázat na tragickou rovinu dramatické postavy. Tvůrci filmu vytvořili Shylocka jako člověka, se kterým můžeme soucítit, chápat jeho příkoří, pocity a být na jeho straně, když jim okolí pohrdá. Jak můžeme sledovat, režie se postavila víceméně výše zmiňovanému antisemitistickému akcentu, kdy bylo nahlíženo na postavu Shylocka z úhlu jeho příslušnosti k judaismu, a s tím související judaistické charakteristiky. Radfordova snaha o postavení Shylocka a chápání jeho myšlení je zjevná od počátečních titulků filmu, kde je nastíněna situace židů v Benátkách. Definitivní podobu Shylocka, ztvárněného Al Pacinem, můžeme posuzovat jako postavu s tvrdou, nekompromisní slupkou, pod kterou se skrývá milující srdce (Shylockova dcera). Jeho zášť je však směřována k nesmírné touze po pomstě, pramenící z vlivu společnosti, která se k postavě Shylocka chová nepřístojně a upírá mu svobodu. Na rozdíl od Shakespearova dramatického textu, Shylocka chápeme jako nesympatickou postavu s velmi skromnými vodítky jeho pozitivních vlastností. Stručněji řečeno Radford prezentuje Shylockovu postavu mírněji a lidštěji než sám Shakespeare, pro něhož je hlavní postava směšnou, opovrženíhodnou, nevzbuzující soucit. Tragikomický charakter dramatické postavy se odlišuje od postavy herecké, která tíhne spíše k tragičnosti, místo pro komiku ve filmové adaptaci nenalézáme. Ústřední postava žida se stává středobodem Radfordova díla, kolem kterého oscilují ostatní hlavní i vedlejší postavy. Shylockova postava je složitým objektem, záleží na jeho interpretaci. V podání Al Pacina získává herecká postava žida veškeré Shakespearovské atributy chtíče, lakotnosti, krutosti, vychytralosti a k negativním projevům přidává soucitnou podobu postavy se sugestivní mimikou, gestikou a řečí těla. Al Pacino se nezaměřuje jednostranně na Shylockovu zlobu, posouvá ho k pozitivnějšímu chápání jeho charakteru. Z toho vyplývá, že i když je Shylock bezohledný a krutý člověk, nakonec je obětí on sám, a tak diváka může tato situace dovést k úvaze, na kterou stranu se přiklonit. Shakespeare líčí svého žida striktně negativně a čtenář tuší, kde se nachází dobro a kde zlo. A proč je tedy Al Pacinova interpretace žida tak přesvědčivá? Bezesporu je to jeho osobitý tvůrčí styl, charakteristické výrazové prostředky, umělecká historie a vztah k Shakespearově dílu.

Zajímavé je také „čtení“ dvou kladných postav Bassania a Antonia, přátel, jejichž vzájemná náklonost sahá za hranice přátelství. V Shakespearově textu se dočteme o Antoniových citech vůči svému pohlednému příteli, Radford však balancuje na pomezí lehké homosexuality, např. polibky na ústa, Ironsovy romanticky plačtivé pohledy, letmé doteky připomínající více než přátelství mezi muži. Jedná se jen o platonickou lásku, tak jako v Shakespearově podání, či jde o hlubší vztah vzbuzující mnoho otázek, tak jak jej prezentuje filmová adaptace? Radford nabízí divákům množství vodítek, aby si domysleli fakt, že Antonio miluje svého přítele více než jen jako přítele, za kterého je ochoten položit svůj život. Shakespeare postavil proti sobě Antonia a Bassania jako rovnocenné přátelé, adaptace se snaží poukázat na vyšší náklonost Antonia k Bassaniovy. Odůvodnění můžeme nalézt v interpretaci herecké postavy Antonia Jeremy Ironsem, který se „položil“ do hlavní postavy se silným emočním nábojem, a tím diváka přesvědčuje o neskonalé lásce k Bassaniovi. Pokud si přečteme část dramatického textu, kdy Antonio rozmlouvá s Bassaniem o finančních problémech a krásné Porcii, usuzujeme z jejich dialogů vzájemné sympatie, přátelskou lásku, nikoliv však lásku v pravém slova smyslu. Antoniova láska je zřejmá od prvních chvil, Bassanio působí pouze jako přítel. Jeho skrytá láska se projevuje až v posledních výstupech soudního procesu: „Mám ženu, Antonio, co je mi drahá jako sám život, ale život sám, svou manželku, ba ani celý svět necením nad tvůj život.“ Radford má možnost nakládat nejen s textem, který je ve velké míře identický vůči Shakespearově předloze, ale i s herectvím jako sugestivním vyjadřovacím prostředkem. Díky zmiňovanému herectví může divák nabýt hlubšího dojmu ze vztahu Antonia a Bassania, než je tomu v dramatickém textu.

Jaké jsou však herecké a dramatické postavy, pokud odhlédneme od jejich vzájemné interakce? Herecká postava Antonia nám dává, již v prvních minutách adaptace znát jeho postoj vůči židovské komunitě. Přes jeho nepopiratelné kladné rysy (přátelství, ochota) poplive kaftan žida Shylocka, aniž by věděl, co tento akt může v budoucnu způsobit. Antoniovu antipatii vůči židům, v podání Shakespearova textu, zaznamenáme až monologickým projevem Shylocka při dohodování o půjčce tří tisíc dukátů: „Bezvěrec, hrdlořez a pes!“ jste křičel, když jste mi, pane, plival na kaftan, že rozmnožuji to, co patří mě! Tudíž nemáme žádné indicie, že by Antonio konal aktivně svou nenávist, jak tomu je u filmové adaptace.

Bassaniova postava působí v textu, ale i v adaptaci jako startovací prvek dramatického konfliktu, ovšem posléze přechází z hlavní situace na situaci vedlejší. Vedlejší situace je charakterizována odjezdem Bassania za krásnou Porcii z Belmontu, která čeká na svého budoucího manžela na základě výběru správné skříňky, tak jak jí to určil osud. Tato linie pohádkového žánru s komickými prvky je však vůči klíčové linii nesrovnatelná. S Bassaniem se v klíčové linii setkáváme až ve finále soudního procesu, kde má větší prostor rozvinout svůj dramatický charakter, kdy staví proti sobě lásku přítele a své ženy. Repliky, tak jako u ostatních postav, jsou věrným obrazem Shakespearova dramatu resp. překladu Martina Hilského.

Nyní se zaměříme na vedlejší postavy mající důležitou roli v hlavní situaci. Porcie z Belmontu (Baltazar) má v příběhu nezastupitelnou roli, její dramatická funkce je zřejmá v klíčové situaci čtvrtého výstupu (soud se Shylockem). Porcie má vliv na hlavní postavy Antonia, Bassania a Shylocka a celkově se zasluhuje o zvrat v ději. Herecká postava Porcie ztvárněná Lynn Collins, bohužel jen strojově přednáší své repliky a postrádá „cosi“, co nalézáme u Ironse nebo Al Pacina. Tento fakt shledáváme i u ostatních vedlejších postav. Herecká postava Porcie je věrným obrazem své dramatické podoby.

Vedlejší postava Jessicy nevyniká u Radforda ani u Shakespeara, velmi úzce se však váže k hlavní postavě Shylocka. Její dramatická funkce je nezanedbatelná, otevírá Pandořinu skříňku. Její rozhodnutí má obrovský dopad na Shylockovo jednání u soudu. Nejde ani tak o půjčenou částku, ale o ztrátu dcery, která utekla s křesťanem Lorenzem, a k tomu okradla svého otce. Jessica se velkou měrou nepřímo podílí na klíčové situaci, bez ní by nemusela existovat, přetransformovala by se do jiné podoby. Radford ještě dodává herecké postavě dovětek záběrem na Jessicu v posledních minutách filmu, kdy si prohlíží darovaný prsten od svého otce. Chce u diváka vzbudit cit a pozměňuje její charakter k lepšímu. Shakespeare pojal postavu Jessicy jako naivní a slepě zamilované mladé dívky bez výčitek svědomí.

Za zmínku stojí dvě epizodní postavy nápadníků Porcie, které jsou v Radfordově podání velmi komické. První z nich je marocký princ, jehož epizodní role je v dramatickém textu zanedbatelná. Z několika málo replik si však můžeme vytvořit představu o jeho dramatickém charakteru. Ve filmové adaptaci získáváme barvitější pohled na marockého prince. Shakespearův princ má obrovskou sebedůvěru, je odhodlaný, odvážný, ale určitým způsobem moc vážný, jednoduše přišel, aby vzápětí odešel. Naproti tomu herecká postava je opačný případ. Má sice stejné charakteristiky jako jeho dramatická verze, ale divákům je sympatická svým komickým projevem doplněnou o vadu řeči. Situace u druhé epizodní postavy aragonského prince je podobná. Ačkoli je konfigurační hustota obou postav ve filmové adaptaci zanedbatelná, nelze jim upřít zdařilou komiku.

Filmová adaptace se téměř vůbec neliší od své předlohy. Repliky, postavy, charaktery jsou kopií Shakespearova dramatu. Fabule a syžetová výstavba jsou věrným obrazem dramatického díla, snad jen na malou výjimku, a tím je první scéna filmové adaptace, která poukazuje na poměry ve městě Benátky, situaci kolem židů, kteří jsou perzekuování a ponižování za svou hamižnost a lichvářství. Konkrétně tato první filmová scéna určuje charakter rámcové situace, nenávist vůči židům, která je přítomná i v Shakespearově textu. Nenávist k židům je prostoupena celým dramatem, až na vedlejší situace odehrávající se ve světě Belmont. Tvůrci filmové adaptace použili všechny Shakespearovy dramatické postavy bez nutnosti vyřazení některé z nich.

Nakonec dodejme, že by bylo zajímavé porovnat filmovou adaptaci Kupce benátského známého filmaře Orsona Wellese, který mimo režii ztvárnil též hlavní postavu Shylocka.

Autor: Filip Szkorupa


kupec

kupec2

Přečtěte si také:


1 Hvězdička2 Hvězdičky3 Hvězdičky4 Hvězdičky5 Hvězdiček (Nebylo hlasováno)
Loading ... Loading ...

Zanechat komentář

Níže můžete zanechat svůj komentář k recenzi nebo odkázat na tuto recenzi díky tomuto odkazu z vaší stránky. Příjem komentářů k recenzi pomocí RSS.

Komentář musí být věcný a stahovat se k filmu.

Můžete použít následující tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tyto stránky podporují zobrazování osobních Gravataru. Pokud jej nemáte, zaregistrujte se ZDE.